Çertifikimet Profesionale janë titujt shtesë të cilat janë bërë kusht për ngritje në pozitë, pagë më të lartë apo punësim më të shpejtë.
Kjo u jep punëdhënësve besim në profesionalizimin dhe ekspertizën tuaj.

Por, ku mund t’i ndjekni këto çertifikime?

IKAF për herë të parë në Kosovë dhe Rajon po sjellë 16 tituj të ri profesional të cilat tashmë janë të Akredituara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, duke u bërë shoqata me numrin më të madh të akreditimeve në vendet e ballkanit dhe më gjerë.

Por, ky lajm nuk përfundon këtu.

Përmes këtyre certifikimeve ju mund të fitoni njohje në tregun e punës në BE, Kanada, SHBA, Angli dhe Australi. Andaj, nëpërmjet IKAF ju mund të fitoni titujt si më poshtë:

Aplikimin me 40% Zbritje mund ta bëni deri me 30 Shtator 2021 dhe ta zgjedhni formën e studimit (Online, Klasë dhe Vetëstudim)

 1. Nëpunës Kontabiliteti – Apliko online

 2. Teknik i Kontabilitetit – Apliko online

 3. Kontabilist i Certifikuar – Apliko online

 4. Auditor i Certifikuar – Apliko online

 5. Auditor i Brendshëm në Sektorin Privat dhe Publik – Apliko online

 6. Vlerësues i Bizneseve i Certifikuar – Apliko online

 7. Vlerësues i Bizneseve i Licencuar – Apliko online

 8. Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare – Apliko online

 9. Këshilltar Tatimor – Apliko online

 10. Këshilltar Tatimor i Licencuar – Apliko online

 11. Kontrollor i Certifikuar – Apliko online

 12. Kontrollor i Licencuar – Apliko online

 13. Auditor i IT i Certifikuar – Apliko online

 14. Menaxher i Riskut i Certifikuar – Apliko online

 15. CFO i Certifikuar – Apliko online

 16. Zyrtar i Certifikuar ne Menaxhimin e Financave Publike – Apliko Online

IKAF sjellë në Kosovë edhe trajnimin për IPSAS, trajnim ky që i duhet zyrtarëve në sektorin publik për kalimin nga sistemi i keshit të kontabilitetit në sistemin aktual.

Për më shumë, IKAF është e Licencuar si Shoqatë Profesionale për Çertifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës nga Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF), Akredituar nga National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, dhe si e vetmja organizatë në Kosovë e cila është anëtare e organizatave botërore si International Group of Controlling dhe International Valuation Standards Council.

Instituti KAF ka arritur të shëndërrohet në adresë kryesore rajonale me nivelin profesional dhe cilësinë e lartë të certifikimeve dhe njohjen e tyre në nivel global.

Deri më sot, IKAF numëron me dhjetëra marrëveshje dhe memorandume kombëtare dhe ndërkombëtare.

Përveç vazhdimit të nivelit të lartë të edukimit profesional përmes certifikimeve, IKAF gjithashtu ka ngritur edhe nivelin e seminareve profesionale në kuadër të edukimit të vazhdueshëm profesional.

Partnerët e IKAF dhe jo vetëm, janë:

Konkursi për regjistrim do të jetë i hapur deri më datën 30 Shtator, dhe ofron zbritje deri 40%. Andaj, për tu njoftuar më shumë në lidhje me regjistrimet, klikoni në këtë lidhje dhe mund të aplikoni online:

https://www.ikaf.org/aplikimi-online