Kur përpiqesh të thuash se gjithçka shkon mirë në jetën tënde

Kur përpiqesh të thuash se gjithçka shkon mirë në jetën tënde