0Shares

Fondi i privatizimit ende mbetet i bllokuar, në pritje të shqyrtimit të kërkesave të kreditorëve të mundshëm. Zëdhënësi i AKP-së, Ylli Kaloshi, tha se Agjencia Kosovare e Privatizimit, në bazë të ligjit, 20 për qind të mjeteve të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ua shpërndan punëtorëve, 5 për qind i mban për shpenzime operative, kurse pjesën e mbetur prej 75 për qind mbahen në një fond mirëbesimi, derisa të shqyrtohen kërkesat e kreditorëve.

“Shuma prej 75 për qind e kreditorëve të mundshëm u shpërndahet me pas gjatë procesit të likuidimit të kreditorëve dhe mjetet e mbetura barten në buxhet të Republikës së Kosovës. Mënyra e menaxhimit të fondeve të privatizimit, është e rregulluar me Ligjin e AKP-së”, tha për Radio Kosovën Kaloshi.

Mjetet e privatizimit Agjencia i ka të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës, derisa të përfundojë procesi i likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, i cili është mjaft i komplikuar dhe është duke u zhvilluar shumë ngadalë, thekson Kaloshi. “Deri më tani janë të grumbulluara mbi 613 milionë euro, nga privatizimi i deritanishëm. Në këtë shumë nuk përfshihen rreth 30 milionë euro që janë bartur në buxhetin e Kosovë nga procesi i likuidimit të disa ndërmarrjeve shoqërore”, tha ai.

Kaloshi sqaron se në përputhje me ligjin e ri, AKP-ja është e obliguar që mjetet e mbledhura t’i mbajë në mirëbesim, dhe të njëjtat mund t’i investojë në llogari, instrumente, apo mënyra tjera të investimit, të cilat janë të ranguara për investim nga agjenci ndërkombëtare. Si rezultat i investimeve, AKP-ja ka përfituar 34.6 milionë euro nga normat e interesit.

Ndryshe, deri tani janë likuiduar 65 ndërmarrje shoqërore, prej të cilave 30 milionë janë derdhur në buxhetin e Kosovës, ndërkaq 66 milionë euro u janë shpërndarë punëtorëve nga 20 përqindëshi i shitjes. /Telegrafi/

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)