Rëndësia e edukimit është e padiskutueshme në një botë të bazuar në dije, ku informacioni është bërë burim kyç dhe fuqia e tij është e pakrahasueshme me cilindo tjetër. Megjithatë, mundësitë e arsimit, dhe me të shanset për një karrierë të kënaqshme, për fat të keq ndryshojnë në mbarë botën – prandaj është përgjegjësi e kompanive të suksesshme që të ndihmojnë në korrigjimin e kësaj situate me veprimet që ata gjejnë të përshtatshme.

Nestle e merr këtë përgjegjësi mjaft serioze – me një nga projektet rajonale të kompanisë, të quajtur NESCAFÉ 3në1 “Start Smart”, duke vepruar si një nga fushatat e tyre më të rëndësishme duke u fokusuar në ndihmën në avancimin profesional të të rinjve.

Këtë vit, si pjesë e këtij projekti, Nestle ka organizuar edhe një herë fushatën e saj NESCAFÉ 3në1 “Start Smart” në Kosovë. Gjatë muajve shkurt dhe mars, një pjesë e të gjitha të ardhurave nga shitjet e NESCAFÉ 3në1 dhe NESCAFÉ 2në1 ishin kushtuar blerjes së kompjuterëve, tabelave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme për Fakultetin e Ekonomisë në Prishtinë. Qëllimi i fushatës është i thjeshtë – për të ndihmuar në krijimin e kushteve më të mira për të studiuar dhe me të shanset e përgjithshme më të mira për punësim dhe përmbushjen e karrierave për gjeneratat e reja.

“Përveç përkushtimit global të Nestle për të rritur ndërgjegjësimin për këto tema, si dhe përpjekjet tona për të ndihmuar zhvillimin e të rinjve, është e natyrshme që NESCAFÉ 3in1 të jetë lider në mesin e markave tona në këtë fushë, pasi ajo është e lidhur kryesisht me miqësi, shoqërim dhe të rinjtë”, thotë Ivana Les, NESCAFÉ 3në1 menaxhere e markës rajonale.

“Shpresojmë se pajisjet e reja do të ndihmojnë të gjithë studentët që dëshirojnë të mësojnë gjëra të reja, por gjithashtu ky kënd do të jetë një pikë takimi për miqtë, ku ata mund të studiojnë dhe të argëtohen së bashku”, shton ajo.

Zona e rinovuar do të jetë e hapur për të gjithë studentët dhe vizitorët e fakulteteve. Ajo do të veprojë jo vetëm si një vend ku ata mund të shkruajnë, të shfletojnë ose të bëjnë kërkime, por edhe si një zonë që mundëson prezantime, seminare apo ngjarje të tjera që do të mbahen.

“Në emër të Fakultetit Ekonomik dhe studentëve tanë, ne duam të falënderojmë Nestle për dhurimin e pajisjeve në Fakultetin Ekonomik. Rregullimi i sallës, si dhe sigurimi i kompjuterëve dhe pajisjeve ndihmëse të tyre është dhuratë shumë e rëndësishme dhe ndikon drejtpërdrejt në motivimin e studentëve dhe rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Faleminderit dhe ne shpresojmë që bashkëpunimi i ndërsjellë do të vazhdojë edhe më tej!” tha Pro-dekani i Fakultetit të Ekonomisë Driton Balaj.  

Vitin e kaluar, në të njëjtin projekt, kompania përkrahu krijimin e një hapësire multimediale në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, “Pjetër Bogdani”. Ajo ka treguar të jetë një sukses i madh, pasi hapësira është ende mjaft e vlefshme për të gjithë vizitorët e bibliotekës, duke treguar përfitimet e përgjithshme konkrete të fushatës.

Përveç Kosovës, këtë vit fushata NESCAFÉ 3në1 “Start Smart” përfshiu edhe institucione në Maqedoninë Veriore dhe Malin e Zi, ku kompania ndihmoi në përmirësimin e kushteve të studimit në shumë biblioteka dhe fakultete gjatë dy viteve të fundit.