Jungle

Jungle

Jungle është kompani profesionale e trajnimeve dhe shërbimeve të outsourcing, e cila ka bazën në Prishtinën. Synimi kryesor i Jungle është t'i pajisë studentët me aftësitë e kërkuara në treg, të cilat u ndihmojnë atyre të krijojnë mundësi më të mira në karrierë.

4 Artikuj