0Shares

Nëse keni një shqetësim apo problem për të cilin mendoni se mund t’ju ndihmojnë këshillat e një profesionisti mund të na shkruani pa hezitim në adresën mjeku@telegrafi.com
Për shumë pyetje, ne do të bashkëbisedojmë me mjekët dhe përgjigjet e tyre do t’i botojmë në ditët vijuese.

Ass. Dr. Ilir Ahmetgjekaj – radiolog
QKU – Instituti i Radiologjisë
tel. 038 602 177
mob. 044 111 926


Përshëndetje. Jam 23 vjeçare, kam pasur disa shqetësime në organet e tretjes dhe me këtë rast kam bërë ekzaminimet si vijon:
Në shkurt 2009 kam bërë rëntgen të gjoksit. Në maj 2009 kam bërë rëntgen të sinuseve. Në gusht 2009 kam bërë CT të krahut të majtë. Gjatë kësaj kohe kam bërë disa ekzaminime (që konsiderohen të jenë pa rrezatim UV) me ultrazë, gastroskopi dhe kolonoskopi. Desha të di nëse me gjithë këto ekzaminime jam rrezatuar përtej parametrave të lejuar. Faleminderit paraprakisht.

PËRGJIGJE:
E nderuar. Ne të gjithë i jemi të nënshtruar një fondi natyral të rrezatimit jonizues në planet. Vlera e këtij fondi është 3.5 mSv (milisievert) në vit, pra secili prej nesh gjatë një viti merr këtë dozë nga natyra. Doza e lejuar e cila konsiderohet se nuk lë fare pasoja është 5mSv. Ju keni bërë një radiografi të gjoksit që llogaritet 0.01mSv, pastaj një radiografi të HPN (sinuseve) = 0.07mSv. Sa i përket ekzaminimit me tomografi të kompjuterizuar (CT), nëse ky ekzaminim është bërë me CT një shtresor, atëherë ju keni marrë një dozë nga 1.5 – 2.7mSv, nëse është bërë me CT shumë shtresor (MSCT), atëherë doza është më e madhe deri në 5mSv për ekzaminimin tuaj. Mendoj se doza e marrë nga ekzaminimet radiologjike që keni bërë, janë brenda fondit natyral dhe si e tillë është e lejuar dhe nuk duhet të keni ndonjë pasojë nga kjo. Është me rëndësi të ceket se kur ka mundësi të bëhen ekzaminime me metoda të tjera pa rrezatim jonizues, atëherë duhet shfrytëzuar në veçanti ekzaminimi i krahut, i cili bëhet sot ekskluzivisht me RM. Sa i përket procedurave të tjera diagnostike që keni cekur, ato nuk përdorin rrezatimin jonizues, andaj efekte të kësaj natyre nuk keni.
Si përfundim, ju mund të bëni në vazhdimësi ekzaminime me rreze jonizuese pa brengosje, por para se t’i bëni është mirë të informoni radiologun për procedurat e më hershme, në mënyrë që të siguroheni se, nuk do të tejkaloni dozën e lejuar për një vit.
Ju përshëndes. Dr. Ilir Ahmetgjekaj.


I nderuar, më intereson anestezioni, që jepet gjatë rezonancës magnetike te fëmija 5 vjet e gjysmë. Cilat janë pasojat e mundshme, a ka vend për frikë (për mua si prind) nga anestezioni?
Ju falënderoj, paraprakisht.

PËRGJIGJE:
I nderuar! Kjo pyetje është me e përshtatshme për anesteziologun, por duke marrë parasysh eksperiencën tonë në këtë drejtim, do të përpiqem të jap përgjigje sa më të saktë. Për të realizuar ekzaminim me rezonancë magnetike (MRI) tek pacientët e moshës së fëmijës tuaj, atëherë duhet që të bëhet me anestezion intravenoz (kjo procedurë bëhet tek të gjitha moshat që nuk mund ta përballojnë këtë ekzaminim).
Anestezioni intravenoz është afatshkurtër dhe nuk kërkon më shumë se 30 minuta intervenim. Kjo formë e anestezionit realizohet me Propofol dhe organizmin e vendosë në gjumë (sedacion). Një nga përparësitë është se personi që kryen ekzaminimin, është në gjumë dhe i qetë.
Por, gjithsesi, kjo teknikë ka edhe anët negative që më së shumti varet nga sasia e dozës së barit të dhënë tek pacienti, gjithashtu duhet kihet kujdes edhe në alergji, sepse medikamenti ka lidhje me alergjitë e pacientit në vezë, lajthi, kikirikë, badem. Mund të ketë reaksion të alergjisë edhe nga medikamenti që i japim, por në këso rastesh, kemi alternativë tjetër të medikamenteve që na lejojnë të përdorim gjatë ekzaminimit.
Nëse anesteziologu informohet mirë nga Ju, atëherë përzgjidhet mënyra e këtij sedacioni dhe çdo gjë mund të kalojë pa brenga.
Ju përshëndes!

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)