Më 16 tetor, nga ana e zyrtarëve policorë të SPB Dibër, me urdhër gjyqësor është arrestuar E.K. (25) nga Dibra, për përfundimin e dënimit me burg prej tre vjet e shtatë muaj në Institucionin ndëshkues-korrektues – Burgu i Idrizovës.

Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, për të ishte lëshuar urdhër-arrest për person të dënuar që është arratisur nga burgu, i dënuar me shtatë vjet e gjashtë muaj burg për krim të kryer sipas nenit 236, paragrafi 1 i Kodit Penal.