Firma amerikane nga Massachusettsi TransMedics ka zhvilluar një sistem të ri për ruajtjen e zemrës pasi që ajo nxirret nga personi i cili e dhuron.

Zemra është pompa e cila qarkullon gjakun nëpër trupin e njeriut, e që njihet edhe si muskul i trupit, mund të kthehet në jetë nëpërmes një makinerie, OCS Heart System.

Reklama

Deri më tash me rastin e transplantimit zemra është ftohur në mënyrë që organi të ruhet i tërë, por duke ju falënderuar sistemit të ri zemra ndodhet në kuti, e cila organit i siguron nxehtësi, oksigjen, gjak dhe materie ushqyese që organi të mbetet i ruajtur.

Kjo makineri për ruajtjen e organeve mund të kontribuojë për numër më të madh të transplantimeve të zemrës.