Moti
Prishtine
Sot | 12.02.2016 23° C
13.05 25° C 25° C
13.05 25° C 25° C
13.05 25° C 25° C
13.05 25° C 25° C
13.05 25° C 25° C
Përtej shijes
Supë me pulë dhe kokos Supë me pulë dhe kokos
Salca tartara Salca tartara
Supë pule me misër Supë pule me misër
Krem-çorba nga domatet Krem-çorba nga domatet
Si përgatitet boza Si përgatitet boza