Moti
Përtej shijes
Krem-çorba nga domatet Krem-çorba nga domatet
Koktej me shalqi Koktej me shalqi
Shpageti me qofte Shpageti me qofte
Kulaç me kajmak Kulaç me kajmak
Supë peshku me perime Supë peshku me perime