Moti
Përtej shijes
Shpageti me qofte Shpageti me qofte
Kulaç me kajmak Kulaç me kajmak
Supë peshku me perime Supë peshku me perime
Krem-supa vitaminoze Krem-supa vitaminoze
Salca tartara Salca tartara
Supë pule me misër Supë pule me misër