Moti
Nga duart e tua
Qofte në salcë domateje Qofte në salcë domateje
Role viçi me djathë Role viçi me djathë
Toptha me arrë kokosi Toptha me arrë kokosi
Kofshë gjeli ‘Konfi’ Kofshë gjeli ‘Konfi’