Moti
Kuzhina
Tortilla të mbushura Tortilla të mbushura
Gullash me domate Gullash me domate
Shpageti me qofte Shpageti me qofte